Comprobar publicación

Poder adjudicador



 
 
 
 
Anuncio
 
 
 
https://www6.euskadi.net/lizitazioa


Accesos Directos



 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 
30200000-1  - Equipo y material informático  (Principal)


 

 

 
ES21  - País Vasco  (Principal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No

 
No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
1

 
 
180
 
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.
 
ES21
 

 

 

 
Ronda Comunicación s/n - ED. Norte 2
 
28050
 
administracionpublicanorte@telefonica.com
 
985100210
 
901503625





 
20/04/2018

 
 
3  Meses
 
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.
 
36.595,32€
 
44.280,34€
 
 










 
Memoria Jusitficativa