Comprobar publicación

Poder adjudicador 
 
 
Anuncio
 
 
 
https://www6.euskadi.net/lizitazioa


Accesos Directos 

    

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 
45231000-5  - Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica  (Principal)


 

 

 
ES212  - Gipuzkoa  (Principal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No

 
No

 

 
No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Criterio: Precio de adjudicación.
 
Ponderación: 50


 
 
Criterio: Plazo de ejecución.
 
Ponderación: 15

 

 

 

 

 

 
 
ES -  Español
 
EU -  Euskera

 
3  Meses