Kontratazio Publikoa Euskadin

www.euskadi.eus

Hasiera

Hemen zaude:
  1. Hasiera
  2.  
  3. Kontratazio Publikoa Euskadin

Errekurtso bereziari buruzko arauak, erreklamazioa eta kontratu-deuseztasuneko kasu bereziak

  • 89/665/CEE Kontseiluaren zuzentaraua, abenduaren 21ekoa, hornikuntza eta obren kontratu publikoen adjudikazio arloan errekurtsoak ezartzeko prozedura aplikatzeari buruzkoa.
  • 9/2017 Legearen, azaroaren 8koaren, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoaren 44. artikulua eta ondorengoak. Lege horren bidez, 2014ko otsailaren 26ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) Zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora.
  • 31/2007 Legearen, urriaren 30ekoaren, Uraren, energiaren, garraioen eta posta-zerbitzuen sektoreetako kontratazio-prozedurei buruzkoaren 101. artikulua eta ondorengoak.
  • 5/2010 LEGEA, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2011. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena (zortzigarren Xedapen Gehigarria).
  • 242/2017 Dekretua, urriaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoko titularra eta ordezkoa kargugabetzen eta izendatzen dituena.
  • 814/2015 Errege Dekretua, irailaren 11koa, kontratuen arloko erabakiak berrikusteko prozedura berezien eta Kontratu Errekurtsoen Administrazio Auzitegi Zentralaren antolaketaren erregelamendua onartzen duena.
Euskadi, auzolana