Kontratazio Publikoa Euskadin

www.euskadi.eus

Hasiera

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Kontratazio Publikoa Euskadin
Kontratazio Publikoa Euskadin

Araudiak

1
Araudiak: Kontratazio Publikoa Euskadin   • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
 • 116/2016 DEKRETUA, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzekoa.
 • 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen testu bategina onetsi duena. Testu kontsolidatua: azken aldaketa, 2016 urriak 2.
 • 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen testu bategina onetsi duena.
 • 3/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Zenbait Klausula Sozial Kontratazio Publikoan Sartzekoa.
 • Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
 • Lankidetza-hitzarmena, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioarekin, Kontratazio-Plataformen elkarreragingarritasunari buruzkoa.
 • Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
 • Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
 • 30/2007 legez, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoaren Kontratuei.
 • 34/2010 Legea, abuztuaren 5ekoa, honako hauek aldatzen dituena: urriaren 30eko 30/2007 Legea, sektore publikoko kontratuei buruzkoa; urriaren 30eko 31/2007 Legea, ur, energia, garraio eta posta-zerbitzuen sektoreetako kontratazio-prozedurei buruzkoa; eta uztailaren 13ko 29/1998 Legea, administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioa arautzeari buruzkoa, lehenengo biak komunitate-araudira egokitzeko.
 • 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, sektore publikoko kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea zati batean garatzen duena.
 • Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkuraren erabakia. 82/2010 Legez besteko Proposamena, kontratatzailearen profilari buruz.
 • Batzordearen 1177/2009 (EE) Araudia, 2009ko azaroaren 30ekoa.
  Araudi horren bitartez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004/17/EE, 2004/18/EE eta 2009/81/EE zuzentarauak aldatu dira, kontratuak adjudikatzeko prozeduretako aplikazio-atalaseei dagokienez.
 • Agindua, 2004ko abuztuaren 16koa Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena, herri administrazioen kontratuen
  BOE 276. zk.; 2011-11-16 (pdf - 1,5 MB)
3
Araudiak: Enpresen Sailkapena  

Azken aldaketako data:

Kontratazio Publiko Elektronikoa urrats bakarrean
 • Lizitazio elektronikoa
 • Elektronikoki lizitatzea Kontratisten Erregistro Ofiziala inskribatu gabeko enpresen kasuan
 • Elektronikoki lizitatzea Enpresen Behin-behineko Elkarteen kasuan
 • Erregistroan izena ematea, berriztea eta aldaketak
 • Egiaztagiria automatikoki berritzea
 • Kontratisten Erregistro Ofizialako zenbakia kontsulta
 • Ziurtagiria deskargatzea
 • KEO-Ziurtagiria Egiaztapena
 • Kontratuen Erregistroa
Euskadi, auzolana