Hasiera-ra joan

 • Kontratatzeko debekuen deklarazioa
  Honako enpresa hauei eragiten dieten kontratatzeko debekuak deklaratu dira: Servicio Asistido Médico Urgente, S.L.; Transporte Sanitario Bizkaia, S.L. eta AMBUBASK, S.A..
  Apirilak 19, 2021
 • OHAR GARRANTZITSUA, NORTASUNA ORDEZTEA
  2020ko abenduaren 9an ohartarazi genuen moduan, Kontratazio Publikoa Euskadin Plataformaren erabiltzaile diren botere esleitzaileen nortasuna ordezkatzeko saiakera berriak antzeman dira.
  Urtarrilak 11, 2021
 • OHAR GARRANTZITSUA, NORTASUNA ORDEZTEA
  Sektore Publikoaren Kontratazio Plataformak (PLACSP) eta Kontratazio Publikoa-Contratacion Pública Euskadin plataforma erabiltzen duten botere esleitzaileek Interneten nortasuna ordeztu eta kontratuen esleipenei lotuta diru-zenbatekoak eskatzeko ahaleginak antzeman dituzte.
  Abenduak 9, 2020
 • KAUDIMEN MANTENTZEA SAILKAPENERAKO
  COVID-19 gaitzaren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 40. artikuluan ezarritako erregulazioarekin eta Estatuko Kontratazioaren Aholku Batzordearen 20/2020 txostenak egindako interpretazio analogikoarekin bat etorrita, ekonomia- eta finantza-kaudimena aurkezteko epea luzatu egiten da, sailkapena automatikoki etetea saihesteko, urtarrilaren 1era arte.
  Uztaila 3, 2020
 • KEAOREN OHARRA, MAIATZAREN 22KO 537/2020 ERREGE DEKRETUARI BURUZKOA
  KEAOREN OHARRA, MAIATZAREN 22KO 537/2020 ERREGE DEKRETUARI BURUZKOA: ERREGE-DEKRETU HORREK MARTXOAREN 14KO 463/2020 ERREGE DEKRETUAK DEKLARATUTAKO ALARMA-EGOERA LUZATZEN DU, COVID-19K ERAGINDAKO OSASUN-KRISIAREN EGOERA KUDEATZEKO ALARMA-EGOERA DEKLARATZEN BAITU.
  Maiatza 26, 2020
 • KAUDIMEN MANTENTZEA
  COVID-19aren krisiak eragindako administrazio-epeen etenaldia laster amaituko delakoan, sailkapen izapidearen zain edo sailkapena berrikusteko zain dauden enpresei gogoratu nahi zaie etenaldi hori amaitzen den unean berriz ekingo zaiela izapideei, dauden daudenean.
  Maiatza 22, 2020
 • KEAOREN OHARRA, ERREKURTSO BEREZIA JARTZEKO EPEEI ETA ERREKURTSO HORI EBAZTEKO PROZEDURAREN IZAPIDETZEARI BURUZKOA
  KEAOREN OHARRA, ERREKURTSO BEREZIA JARTZEKO EPEEI ETA ERREKURTSO HORI EBAZTEKO PROZEDURAREN IZAPIDETZEARI BURUZKOA, KONTUAN HARTUTA ZER ONDORIO DITUEN COVID -19K ERAGINDAKO OSASUN-KRISIAREN EGOERA KUDEATZEKO ALARMA-ESTATUAREN DEKLARAZIOAK ETA HORRI BURUZ EMANDAKO PREMIAZKO LEGEDIAK (11/2020 ERREGE LEGE DEKRETUA, MARTXOAREN 31KOA, ETA 15/2020 ERREGE LEGE DEKRETUA, APIRILAREN 21EKOA).
  Apirila 24, 2020
 • 1/2020 ZIRKULARRA, MARTXOAREN 16KOA
  ONDARE ETA KONTRATAZIO ZUZENDARITZARENA. GAIA: ZER ONDORIO DAKARREN EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO SEKTORE PUBLIKOAREN KONTRATAZIOAN EPE-MUGAK INDARRIK GABE UZTEAK ETA EPEAK ETETEAK.
  Martxoa 16, 2020
 • COVID-19k alarma-egoeran emandako administrazio-epeak
  COVID-19ak eragin duen larrialdi sanitarioa dela-eta, egoera berria hobeto kudeatzearren, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak alarma-egoera deklaratu du. Bada, hirugarren eta laugarren xedapen gehigarrietan, administrazio-epeak aldatu egingo direla xedatzen du
 • Enpresen sailkapena: egindako lanen urte-zenbaketaren aldaketa
  Sailkapen Batzordeko aparteko saioan, 2020ko otsailaren 19an, ebatzi da, data horretatik aurrera, Estatuko Kontratazio Aholku Batzordearen 2019ko abenduaren 20ko 2018/074 txostenaren irizpidea hartzea. Txosten horren arabera, egindako lanetako zenbatzeko urteak bost eta hiru izan behar dira, hurrenez hurren, obretan eta zerbitzuetan.
  Otsaila 19, 2020
 • Kontratatzeko debeku berrien deklarazioa
  Honako enpresa hauei eragiten dieten kontratatzeko debekuak deklaratu dira: Servicio Asistido Médico Urgente, S.L.; Transporte Sanitario Bizkaia, S.L. eta AMBUBASK, S.A..
  Azaroa 29, 2019
 • Azarorako eta abendurako prestakuntza-ikastaro berriak, on-line izena emateko sistemarekin
  Azaroan eta abenduan zehar ikastaroen eskaintza berria sartu dugu, bai botere Botere adjudikatzaileak, bai enpresa lizitatzaileentzak, lizitazio elektronikoari, kontratatzailearen profilari eta kontratuen erregistroari buruzko. Gainera, prestakuntza-eskaintzaren izen-ematea eta kudeaketa errazteko, online izena emateko sistema bat aktibatu da.
  Urria 15, 2019
 • Aholku Batzordeko Sailkapen Batzordearen ohar garrantzitsua
  Espainiako ordenamendu juridikora 2014ko otsailaren 26ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) Zuzentarauen transposizioa egiten duen Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 82 artikuluan aurreikusitakoarekin bat, kaudimena mantentzea egiaztatzen duen dokumentazioa dagokion erregelamenduz ezarritako epeetan aurkezten ez bada dituen sailkapenen etete automatikoa izango du ondorio eta baita sailkapen-errebisioaren espedientaren irekiera.
  Iraila 2, 2019
Euskadi, auzolana