Hasiera-ra joan

 • Ohar garrantzitsua - Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroa
  Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legea aldatzen duen urriaren 7ko 5/2021 Legeak zortzigarren artikuluan ezartzen du kooperatiba-sozietateen estatutuak berrikusteko eta arau horretan jasotako aginduzko arauetara egokitzeko azken eguna 2023ko abenduaren 31 izango dela.
  Azaroak 26, 2021
 • Ohar garrantzitsua - Letra klasifikazioen indarraldi eta eraginkortasun galera
  773/2015 Errege Dekretuaren 4.xedapena: errege-dekretu hau indarrean sartu aurretik emandako sailkapenek beren indarraldia eta eraginkortasuna galduko dutela 2022ko urtarrilaren 1ean, eta baja ematen zaien enpresak ofizioz agertuko direla. Aurrekoa Errege Dekretu honen bigarren eta hirugarren xedapen iragankorretan aurreikusitakoari kalterik egin gabe ulertuko da.
  Urriak 27, 2021
 • Kontratatzeko debekuen adierazpena ezeztatzea
  Osasun Saileko Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko sailburuordearen 2021eko uztailaren 28ko Ebazpenaren bidez, erabaki zen deusez deklaratzea Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko sailburuordearen 2020ko azaroaren 24ko Ebazpena, bai eta Osasuneko sailburuaren 2021eko martxoaren 26ko Agindua ere, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez debekatzen baita SERVICIO ASISTIDO MÉDICO URGENTE, S.L., TRANSPORTE SANITARIO BIZKAIA, S.L. eta AMBUBASK, S.A. enpresak kontratatzea.
  Irailak 14, 2021
 • Kontratatzeko debekuen deklarazioa
  Honako enpresa hauei eragiten dieten kontratatzeko debekuak deklaratu dira: VIUDA DE SAINZ, S.A., URSSA, S.COOP., CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA, S.A.U. y EXBASA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
  Uztailak 9, 2021
 • Kontratatzeko debekuen deklarazioa
  Honako enpresa hauei eragiten dieten kontratatzeko debekuak deklaratu dira: Servicio Asistido Médico Urgente, S.L.; Transporte Sanitario Bizkaia, S.L. eta AMBUBASK, S.A..
  Apirilak 19, 2021
 • OHAR GARRANTZITSUA, NORTASUNA ORDEZTEA
  2020ko abenduaren 9an ohartarazi genuen moduan, Kontratazio Publikoa Euskadin Plataformaren erabiltzaile diren botere esleitzaileen nortasuna ordezkatzeko saiakera berriak antzeman dira.
  Urtarrilak 11, 2021
 • OHAR GARRANTZITSUA, NORTASUNA ORDEZTEA
  Sektore Publikoaren Kontratazio Plataformak (PLACSP) eta Kontratazio Publikoa-Contratacion Pública Euskadin plataforma erabiltzen duten botere esleitzaileek Interneten nortasuna ordeztu eta kontratuen esleipenei lotuta diru-zenbatekoak eskatzeko ahaleginak antzeman dituzte.
  Abenduak 9, 2020
 • KAUDIMEN MANTENTZEA SAILKAPENERAKO
  COVID-19 gaitzaren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 40. artikuluan ezarritako erregulazioarekin eta Estatuko Kontratazioaren Aholku Batzordearen 20/2020 txostenak egindako interpretazio analogikoarekin bat etorrita, ekonomia- eta finantza-kaudimena aurkezteko epea luzatu egiten da, sailkapena automatikoki etetea saihesteko, urtarrilaren 1era arte.
  Uztaila 3, 2020
 • KEAOREN OHARRA, MAIATZAREN 22KO 537/2020 ERREGE DEKRETUARI BURUZKOA
  KEAOREN OHARRA, MAIATZAREN 22KO 537/2020 ERREGE DEKRETUARI BURUZKOA: ERREGE-DEKRETU HORREK MARTXOAREN 14KO 463/2020 ERREGE DEKRETUAK DEKLARATUTAKO ALARMA-EGOERA LUZATZEN DU, COVID-19K ERAGINDAKO OSASUN-KRISIAREN EGOERA KUDEATZEKO ALARMA-EGOERA DEKLARATZEN BAITU.
  Maiatza 26, 2020
 • KAUDIMEN MANTENTZEA
  COVID-19aren krisiak eragindako administrazio-epeen etenaldia laster amaituko delakoan, sailkapen izapidearen zain edo sailkapena berrikusteko zain dauden enpresei gogoratu nahi zaie etenaldi hori amaitzen den unean berriz ekingo zaiela izapideei, dauden daudenean.
  Maiatza 22, 2020
 • KEAOREN OHARRA, ERREKURTSO BEREZIA JARTZEKO EPEEI ETA ERREKURTSO HORI EBAZTEKO PROZEDURAREN IZAPIDETZEARI BURUZKOA
  KEAOREN OHARRA, ERREKURTSO BEREZIA JARTZEKO EPEEI ETA ERREKURTSO HORI EBAZTEKO PROZEDURAREN IZAPIDETZEARI BURUZKOA, KONTUAN HARTUTA ZER ONDORIO DITUEN COVID -19K ERAGINDAKO OSASUN-KRISIAREN EGOERA KUDEATZEKO ALARMA-ESTATUAREN DEKLARAZIOAK ETA HORRI BURUZ EMANDAKO PREMIAZKO LEGEDIAK (11/2020 ERREGE LEGE DEKRETUA, MARTXOAREN 31KOA, ETA 15/2020 ERREGE LEGE DEKRETUA, APIRILAREN 21EKOA).
  Apirila 24, 2020
Euskadi, auzolana