Comprobar publicación

Poder adjudicador 
 
 
Anuncio
 
 
 
https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa


Accesos Directos 

    

 

 

 

 


 


 

 

 

 
33170000-2  - Anestesia y reanimación  (Principal)


 

 

 
ES212  - Gipuzkoa  (Principal)

 

 
 
 001
 
 Suministro de sensores de índice de encefalografía
 
 
 
  No
 
 
 
 
 
 440.400€
 
 532.884€
 
 
33170000-2 - Anestesia y reanimación  (Principal)

 
  Si
 
 
ES212 - Gipuzkoa

 
 
Precio  (Ponderación:  50)

 
 
Juicio de Valor  (Ponderación:  50)

 
  No
 
  No
 
  No
 
  No

 

 

 

 

 
No

 
No

 
Si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Criterio: Precio
 
Ponderación: 50


 
 
Criterio: Juicio de Valor
 
Ponderación: 50

 

 

 

 

 


 
 
Apertura de ofertas evaluable mediante criterios sujetos a juicio de valor
 
Pública:  Sí
 
Fecha de apertura:  13/07/2020 10:30

 
Apertura de ofetas evaluables mediante criterios sujetos a fórmula
 
Pública:  Sí
 
Fecha de apertura:  22/07/2020 10:30