Joan edukira
Euskadi
Kontratazio Publikoa Euskadin
Enpresen sailkapena

Araudia enpresen sailkapena


Legeak

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora. «EAO», 272. zenbakia, 2017/11/09. Erreferentzia: BOE-A-2017-12902 (leiho berri batean irekitzen da)

Errege-dekretuak

716/2019 Errege Dekretua, abenduaren 5ekoa, honako hauek aldatzen dituena: 773/2015 Errege Dekretua, abuztuaren 28koa, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onartutako Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren zenbait manu aldatzen dituena; 700/1988 Errege Dekretua, uztailaren 1ekoa, Aurrekontuen Lege Orokorraren VII. tituluan aurreikusitako arau-hausteen ondoriozko kontabilitate-erantzukizuneko administrazio-espedienteei buruzkoa.  EAO, 293. zk., 2019ko abenduaren 6koa, 133724tik 133729ra bitarteko orrialdeak (6 or.). Erreferentzia: BOE-A-2019-17608 (leiho berri batean irekitzen da)

773/2015 Errege Dekretua, abuztuaren 28koa, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onartutako Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren zenbait manu aldatzen dituena. «EAO», 213. zenbakia, 2015eko irailaren 5a, 78597. orrialdetik 78629. orrialdera (33. or.). Erreferentzia: BOE-A-2015-9607. (leiho berri batean irekitzen da)

817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea zati batean garatzen duena.  «EAO», 118. zk., 2009ko maiatzaren 15ekoa. Erreferentzia: BOE-A-2009-8053. (leiho berri batean irekitzen da)

1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duena. «EAO», 257. zenbakia, 2001eko urriaren 26koa, 39252tik 39371rako orrialdeak (120 or.). Erreferentzia: BOE-A-2001-19995 (leiho berri batean irekitzen da)

Dekretuak

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kontratazioaren araubideari buruzko dekretuak. Aholku Batzordearen "Dekretuak" atalerako sarbidea (leiho berri batean irekitzen da).

Azken aldaketako data: