Joan edukira
Euskadi
Kontratazio Publikoa Euskadin
Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea

Pleguak Next Generation


2020ko uztailaren 21eko Kontseilu Europarrak, Europar Batasunean konbergentzia, erresilientzia eta eraldaketa bultzatuko duen planteamendu berritzaile baten beharraz jabetuta, 2021-2027rako etorkizuneko urte anitzeko finantza-esparrua (MFP) eta Europako Berreskuratze Tresna (Next Generation EU) bat egiteko neurri-sorta bat adostu zuen.

Berreskuratzeko Europako Tresna hau hiru zutabetan oinarritzen da:

  • Estatu kideek suspertzeko, kalteak konpontzeko eta krisitik indartuta ateratzeko egiten dituzten ahaleginei laguntzeko tresnak hartzea.
  • Inbertsio pribatua bultzatzeko eta zailtasunak dituzten enpresei laguntzeko neurriak hartzea.
  • Europar Batasunaren funtsezko programak indartzea, krisitik irakaspenak ateratzeko, merkatu bakarra indartsuagoa eta erresilienteagoa izan dadin eta trantsizio ekologiko eta digital bikoitza bizkortzeko.

Abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez, Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko neurriak onartu dira. Plan horren helburua da Europako funtsekin finantzatu daitezkeen jarduerak (Next Generation EU) diseinatzea eta gauzatzea erraztea.

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan hori Covid-19aren pandemiaren eraginak arintzera bideratutako tresna da, bai eta ekoizpen-sarea modernizatzera, deskarbonizazioa eta ingurumenarekiko errespetua bultzatzera eta ikerketara eta prestakuntzara bideratutako baliabideen digitalizazioa eta hobekuntza sustatzera ere, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduan ezarritako esparruaren arabera.

Berriki, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Aginduak, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana betearazten duten prozeduretako interes-gatazkaren arriskuaren analisi sistematikoari buruzkoak, Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legearen 112. xedapen gehigarria aplikatzeko beharrezkoak diren alderdiak garatzen ditu. Agindu horrek «data mining» tresna informatikoa jasotzen du. Tresna horrek ZAEAn du egoitza, eta prebentzio-neurri gisa jarduten du, balizko interes-gatazka eta iruzurra murriztuz, eta interes-gatazkatzat hartutako kontratuen esleipenari edo dirulaguntzen emakidari buruzko erabakietan izan daitezkeen eraginak ezabatuz.

Pleguak Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2024ko otsailaren 1eko Aginduaren bidez onartu ziren.


Azken aldaketako data: