Joan edukira
Euskadi
Kontratazio Publikoa Euskadin
Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea

Osoko Bilkuraren Txostenak

1/2022 txostena

Trantsizio energetikoari eta klima-aldaketari buruzko Legearen Aurreproiektua (leiho berri batean irekitzen da)

4/2022 txostena

Obra-kontratuen (prozedura irekia), obren (prozedura ireki sinplifikatua), zerbitzuen (prozedura irekia), zerbitzuen (prozedura ireki sinplifikatua), zerbitzuen (negoziazioduna), horniduren (prozedura irekia) eta horniduren (prozedura ireki sinplifikatua) administrazio-klausula zehatzen pleguen zirriborroei buruzkoa (leiho berri batean irekitzen da)

5/2022 txostena

Obra-kontratuen (prozedura irekia), obren (prozedura ireki sinplifikatua), zerbitzuen (prozedura irekia), zerbitzuen (prozedura ireki sinplifikatua), zerbitzuen (negoziazioduna), horniduren (prozedura irekia) eta horniduren (prozedura ireki sinplifikatua) administrazio-klausula zehatzen agirien zirriborroak. Next generation funtsak (leiho berri batean irekitzen da)

6/2022 txostena

Ar Goizargi SL Enpresari legokiokeen kontratatzeko debekuaren adierazpena (leiho berri batean irekitzen da)

8/2022 txostena

Enpleguaren Euskal Legearen Aurreproiektua (leiho berri batean irekitzen da)

10/2022 txostena

EAEko sektore publikoaren kontratazioaren araubidea ezartzen duen uztailaren 27ko 116/2016 Dekretua aldatzeko proiektua (leiho berri batean irekitzen da)

11/2022 txostena

EAEko 7-15 urteko biztanleen aho-hortzen osasunaren arloko osasun-prestazioari buruzko Dekretu-Proiektua (leiho berri batean irekitzen da)

12/2022 txostena

Euskadiko Zibersegurtasun Agentzia Sortzeko Legearen Aurreproiektuari buruzkoa (leiho berri batean irekitzen da)

13/2022 txostena

Dekretua, euskara tituluen eta ziurtagirien erregistro bateratua sortu eta arautzen duen urriaren 16ko 222/2012 Dekretua aldatzekoa (leiho berri batean irekitzen da)

14/2022 txostena

Zelata S.L. enpresari legokiokeen kontratatzeko debekuaren adierazpena (leiho berri batean irekitzen da)

15/2022 txostena

Haurren eta nerabeen eskubideei eta horien berme, prebentzio eta babesari buruzko Legearen aurreproiektua (leiho berri batean irekitzen da)

16/2022 txostena

Iñaki Aristondo Iciar eragile ekonomikoari kontratatzeko debekua ezartzeko adierazpena (leiho berri batean irekitzen da)

1/2019 Txostena

Guía Cláusulas Emakunde

2/2019 Txostena

Hornidura Kontratuko Administrazio klausula (prozedura negoziatua)(leiho berri batean irekitzen da)

3/2019-Txostena

Kontratazio publikora emakum. eta gizonen ordainsariak berdintzeko klausulak(leiho berri batean irekitzen da)

6/2019 Txostena

Gazteriaren EAE-ko Legearen Aurreproiktua(leiho berri batean irekitzen da)

7/2019 Txostena

SAMU TSB AMBUBASK Enpresek kontratatzeko debekuaren gaineko adierazpena(leiho berri batean irekitzen da)

8/2019 Txostena

EKP y HAZI Medio Propio _eu plataforma(leiho berri batean irekitzen da)

9/2019 Txostena

Zerbitzuak prozedura irekiaren bidez kontratatzeko administrazio-baldintza partikularren agiriaren ereduaren zirriborroa(leiho berri batean irekitzen da)

11/2019 Txostena

Euskadiko mugikortasun jasangarriari buruzko legearen aurreproiektua plataforma(leiho berri batean irekitzen da)

13/2019 Txostena

Eukadiko toki erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normlizatzeari buruzko dekretu- proiektua-Pataforma(leiho berri batean irekitzen da)

15/2019 Txostena

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak kudeatzeko dekretua (leiho berri batean irekitzen da)

16/2019 Txostena

Klima aldaketaren legea (leiho berri batean irekitzen da)

17/2019 Txostena

Emakumeen eta gizonen berdintasurerako legearen bigarren aldaketa egiteko legearen aurreproiektua(leiho berri batean irekitzen da)

20/2019 Txostena

Dekretu-proiektua, Euskadiko ondareari buruzko legea garatzeko erregelamendua onartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

22/2019 Txostena

Administrazio-klausula partikularren agiriaren zirriborroa: zerbitzu-kontratua, negoziazioa duen prozedura (leiho berri batean irekitzen da)

23/2019 Txostena

Gobernu Kontseiluaren erabaki-proposamena, zeinaren bitartez adostasuna adierazten baita eta esanbidez baimena ematen baita Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailari atxikita dagoen Alokabide S.A. Sozietate Publikoari bitarteko propio pertsonifikatutzat aitortzeko(leiho berri batean irekitzen da)

24/2019 Txostena

Administrazio-klausula partikularren agiriaren zirriborroa: zerbitzu-kontratua, prozedura ireki sinplifikatua (leiho berri batean irekitzen da)

25/2019 Txostena

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko jasangarritasun energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 legea partez garatzen duena. (leiho berri batean irekitzen da)

26/2019 Txostena

Euskadiko jarduera fisikoaren eta kirolaren legearen aurreproiektua (leiho berri batean irekitzen da)

1/2018 Txostena

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren argitaratze-jarduerari buruzko dekretuaren proiektua (leiho berri batean irekitzen da)

2/2018 Txostena

Kontratu erreserbatuei buruzko Gobernu Kontseiluaren akordio-proposamena (leiho berri batean irekitzen da)

4/2018 Txostena

EAE-ko kooperatiben legearen proiektua (leiho berri batean irekitzen da)

5/2018 Txostena

Zerbitzuak irekia. BAZA (PDF, 68 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

6/2018 Txostena

Obrak prozedura irekiaren bidez kontratatzeko baldintza administratibo zehatzen agiriaren zirriborroa (leiho berri batean irekitzen da)

7/2018 Txostena

Proiektu-dekretua, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren eta irabazi asmorik gabeko titulartasun pribatuko osasun-zentroen artean atxikimendu hitzarmen bereziak sinatzeari buruzkoa (leiho berri batean irekitzen da)

9/2018 Txostena

Hornidurak prozedura irekiaren bidez kontratatzeko baldintza administratibo zehatzen agiriaren zirriborroa (leiho berri batean irekitzen da)

10/2018 Txostena

Ingurumen administrazioari buruzko legearen aurreproiektua (leiho berri batean irekitzen da)

12/2018 Txostena

Zerbitzu-kontratuko administrazio-klausula berezien agiriaren zirriborroa (prozedura ireki sinplifikatua) (leiho berri batean irekitzen da)

13/2018 Txostena

Hornidura-kontratuko administrazio-klausula berezien agiriaren zirriborroa (prozedura ireki sinplifikatua) (leiho berri batean irekitzen da)

14/2018 Txostena

Obra-kontratuko administrazio-klausula berezien agiriaren zirriborroa (prozedura ireki sinplifikatua) (leiho berri batean irekitzen da)

18/2018 Txostena

Euskal Autonomia Erkidegoko natura-ondarea kontserbatzeko legearen aurreproiektua (leiho berri batean irekitzen da)

19/2018 Txostena

Euskadiko dokumentu-kudeaketa integralaren eta artxiboen legearen aurreproiektua (leiho berri batean irekitzen da)

20/2018 Txostena

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikorako energia elektrikoaren hornidurarako kontratazio zentralizatuaren adierazpena egiten duen dekretu-proiektua (leiho berri batean irekitzen da)

Azken aldaketako data: