Joan edukira
Euskadi
Kontratazio Publikoa Euskadin
Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea

Batzorde Iraunkorraren txostenak

8/2020 txostena

Ondare eta Kontratazio zuzendaritzak uztailaren 29an emandako 3/2020 zirkular proposamena, obren zuzendaritza fakultatiboari buruz (leiho berri batean irekitzen da)

11/2020 txostena

Agindu-proiektua, Jaurlaritzaren Bigarren Lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena eta Ekonomia eta Ogasuneko sailburuarena, Lan eta Enplegu sailaren, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea Erakunde Autonomoaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua Erakunde Autonomoaren kontratazio-mahaien osaera ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)(leiho berri batean irekitzen da)

12/2020 txostena

Dekretu-proiektua, Jaurlaritzaren Lehendakaritzako egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituena (leiho berri batean irekitzen da)

14/2020 txostena

Dekretu-proiektua, Lan eta Enplegu sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

15/2020 txostena

Dekretu-proiektua, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

16/2020 txostena

Dekretu-proiektua, Segurtasun sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

17/2020 txostena

Agindu-proiektua, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuarena eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio saileko kontratazio mahaiaren osaera ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

18/2020 txostena

Dekretu-proiektua, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

19/2020 txostena

Dekretu-proiektua, Gobernantza Publiko eta Autogobernu sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

20/2020 txostena

Dekretu-proiektua, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

4/2019 txostena

Kultura eta Hizkuntza Politika sailaren eta Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakunde Autonomiadunaren (HABE) kontratazio-mahaiak sortzeko 2017ko uztailaren 28an emandako agindua aldatzeko agindua (leiho berri batean irekitzen da)(leiho berri batean irekitzen da)

5/2019 txostena

Lan eta Justizia sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 84/2017 Dekretua aldatzeko Dekretu-proiektua (leiho berri batean irekitzen da)

10/2019 txostena

Onkologikoa Osasun Zentroaren eta Fundazioaren izaera juridikoa sektore publikoko kontratuen legearen argitan (leiho berri batean irekitzen da)

12/2019 txostena

Eduki digitalak erostea Euskadiko irakurketa publikoko sareko liburutegietan mailegu digitalak sustatzeko eliburutegia plataformaren bitartez plataforma(leiho berri batean irekitzen da)

14/2019 txostena

Agindu-proiektua, Ogasun eta Ekonomiako eta Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuena, zeinaren bidez izaera iraunkorrarekin ezartzen baita Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (HAEE) erakunde autonomoaren kontratazio-mahaiaren osaera (leiho berri batean irekitzen da)

18/2019 txostena

Ea gaur egun nola dagoen bidaiariak Bilbo-Gasteiz bitartean errepidez garraiatzeko zerbitzu erregularren emakida bateratua (leiho berri batean irekitzen da)

19/2019 txostena

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeek ziurtapen eta zerbitzu enpresa-empresa de certificación y servicios, Izenpe, S.A.ri (aurrerantzean, Izenpe) egiten dizkioten enkarguen izapidetzeak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kontratazioaren araubidea ezartzen duen uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren 64.1 artikuluan aurreikusitako baimena behar duen ala ez (aurrerantzean, lege-baimena) (leiho berri batean irekitzen da)

21/2019 txostena

Dekretu-proiektua, Euskadiko Kirol Portuak zuzenbide pribatuko ente publikoaren estatutuak onartzen dituena eta haren jarduera hastea xedatzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

1/2017 txostena

2/2017 txostena

Dekretu-proiektua, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

3/2017 txostena

Dekretu-proiektua, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

4/2017 txostena

Dekretu-proiektua, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

5/2017 txostena

Dekretu-proiektua, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko dena (leiho berri batean irekitzen da)

6/2017 txostena

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzeko Dekretua aldatzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

7/2017 txostena

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko kontratazio-mahaia sortzeko agindua (leiho berri batean irekitzen da)

8/2017 txostena

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren kontratazio-mahaia sortzeko agindua (leiho berri batean irekitzen da)

9/2017 txostena

Osasun Saileko kontratazio-mahaiak eratzeko agindua (leiho berri batean irekitzen da)

10/2017 txostena

Dekretu-proiektua, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

11/2017 txostena

Dekretu-proiektua, Lan eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

12/2017 txostena

Dekretu-proiektua, Lehendakaritza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

13/2017 txostena

Dekretu-proiektua, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko dena (leiho berri batean irekitzen da)

14/2017 txostena

Dekretu-proiektua, Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

15/2017 txostena

Dekretu-proiektua, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

16/2017 txostena

Dekretu-proiektua, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

17/2017 txostena

Dekretu-proiektua, Ogasun eta Ekonomia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

18/2017 txostena

Lan eta Justizia Sailaren eta Osalan-Osasun eta Gizarte Segurantzako Euskal Erakunde Autonomoaren kontratazio-mahaiak eratzeko agindua (leiho berri batean irekitzen da)

19/2017 txostena

Lege-proiektua, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan irakasle espezialistak eta adituak kontratatzea arautzen duena (leiho berri batean irekitzen da)

20/2017 txostena

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren kontratazio-mahaiak eratzeko agindua (leiho berri batean irekitzen da)

21/2017 txostena

Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren kontratazio-mahaiak eratzeko agindua (leiho berri batean irekitzen da)

22/2017 txostena

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren eta Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua erakunde autonomoaren kontratazio-mahaiak eratzeko agindua (leiho berri batean irekitzen da)

23/2017 txostena

Hezkuntza Sailaren kontratazio-mahaiak eratzeko agindua (PDF, 239 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

24/2017 txostena

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eta HABE erakunde autonomoaren kontratazio-mahaiak eratzeko agindua (leiho berri batean irekitzen da)

25/2017 txostena

Salmenta esklusiboen ordezkaritza-ziurtagiria kontratu baterako (erregulazio harmonizatuko kontratazio-espedientea S-026/2017) (leiho berri batean irekitzen da)

26/2017 txostena

Kontraesan-puntua Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean (1098/2001 Errege Dekretua) (leiho berri batean irekitzen da)

29/2017 txostena

Enplegu-agentzien zerbitzuak kontratatzea (leiho berri batean irekitzen da)

Azken aldaketako data: