Joan edukira
Euskadi
Kontratazio Publikoa Euskadin
Lizitatzaileen eta enpresa sailkatuen erregistroa

Ziurtagiria aldaketa

Lizitatzaileen Erregistroko ziurtagirian jasotako datuak aldatu ahal izango dira, izaera juridikoko aldaketak badaude; hau da, ahaldunak edo administratzaileak aldatu ahal izango dira, sozietatearen xedea aldatu ahal izango da, sozietatearen izena, sozietatearen egoitza eta abar aldatu ahal izango dira, baldin eta ziurtagiriaren indarraldian aldatu badira. Ondore horretarako, aldaketa horiek justifikatzen dituzten titulu publikoak Merkataritzako Erregistroan inskribatu diren data hartuko da kontuan.

Hala ez bada, merezimenduzko aldaketak ezin izango dira egin aldatu nahi den ziurtagiria iraungi arte. Eskatutako aldaketak ziurtagirian jasotzen badira, aldaketa egin aurretik zuten indarraldi bera izango dute.

Ziurtagiria aldaketa

Enpresaren telefonoa eta helbide elektronikoa aldatu nahi izanez gero, honetatik egin daiteke eskaera.

Klikatu hemen enpresaren helbide elektronikoa eta telefonoa aldatzeko

Azken aldaketako data: